#/bin/bash EMAIL=erdav@freemail.hu function szamol { export DB=1 DB=$DB+1 for i in *.jpg ; do let DB=$DB+1 done } if [ -e index.php ]; then echo -e "\tEgyszer már lefutott" echo -e "\tEz funkció még nem mködik" else for file in *.JPG ; do if [ "$file" == '*.JPG' ] ; then echo "nincs nagybetüs .JPG" ; break fi echo $file | tr " " "_" | sed 's/.JPG$/.jpg/' | xargs mv -v "$file" done echo atalakitottam kisbetusre # mkdir rend ; mv -v * rend ; cd rend for file in *.jpg ; do if [ "$file" == '*.jpg' ] ; then echo "nincs kisbetüs .JPG" ; break fi file2= echo `date +%x%H%M%S`$file | tr " -" "_" | tr -dc "[a-zA-Z0-9._:]" | xargs mv -v "$file" done # rmdir rend mkdir print mkdir big cd print mv -v ../*.jpg . szamol MOST=1 echo . pwd for i in *.jpg do let NEXTIMG=$MOST+1 echo '' > ../$MOST.html echo '' >> ../$MOST.html echo -n " " >> ../$MOST.html echo ' Return ' >> ../$MOST.html if [ "$1" != "--noprint" ] ; then # echo $1 # echo noprint echo " Print size " >> ../$MOST.html #else # echo $1 # echo dollar1 egyenlo no printtel fi echo "
" >> ../$MOST.html echo '' >> ../$MOST.html nice -n17 convert "$i" -resize 1024 ../big/"$i" # echo -n ' 1000 pixel meretu kesz' nice -n17 convert ../big/"$i" -resize 200 ../"$i" # echo ' 200 kesz' let MOST=$MOST+1 let SZAZALEK=$MOST*100/$DB echo -ne "\b\b\b\b$SZAZALEK %" done echo '' > ../$MOST.html echo '' >> ../$MOST.html echo -n " " >> ../$MOST.html echo '

end

' >> ../$MOST.html echo 'Ez itt az internet vége!' >> ../$MOST.html echo -e "\t Kész van a képek módosítása!" #cp index.html index_old.html #cp index.php index_old.php cd .. pwd | xargs basename | tr "_" " " > /tmp/mkweb.tmp read HEAD < /tmp/mkweb.tmp echo $HEAD echo -n 'Kérem írja be a honlap fõoldalán lévõ szöveget! ' read -t20 HEAD2 if [ "$HEAD2" ] ; then HEAD=$HEAD2 fi echo '' > index.php echo '' >> index.php echo "> index.php echo "if(! \$f) { \$num=0; \$f=fopen('count.txt','a'); } else " >> index.php echo " \$num=fread(\$f,11); fclose(\$f); \$num ++ ; \$f=fopen('count.txt','w'); fwrite(\$f,\$num,11); fflush(\$f); fclose(\$f); \$f=fopen('date.html','a'); fwrite(\$f,\$num . date(' Y-m-d H:i:s ') . gethostbyaddr( getenv('REMOTE_ADDR')) . \"
\\n\" ,199); fflush(\$f); fclose(\$f); ?>" >> index.php echo '' >> index.php echo '' >> index.php # echo -n 'Kérem írja be az e-mail címét! ' # read EMAIL echo "

Küldj nekem e-mail-t! vissza a főoldalra

" >> index.php MOST=1 for file in *.jpg ; do echo " " >> index.php let MOST=$MOST+1 # echo -e "\b\b\b\b\b $MOST %" done echo '' >> index.php #cp index.php index.html #rm index.php fi